Archive for Touko 2010

Pepsi Challenge ja neuromarkkinointi

20.5.2010

Martin Lindstrom kertoo kirjassaan Byology kuuluisasta Pepsi Challenge -makutestistä, joka tehtiin vuonna 1975. Testi oli yksinkertainen. Ihmisille ympäri maailmaa tarjottiin cokista ja pepsiä merkitsemättömistä mukeista. Maistelu tapahtui sokkona. Vähän yli puolet maistajista kertoi pitäneensä Pepsistä enemmän. Malcolm Gladwell valoittaa tarinan taustaa kirjassaan Blink. Hän lainaa Pepsin entistä uusien tuotteiden johtajaa Carol Dollardia, joka kertoo pienen maistamisen ja lasin juomisen eron. Jos Cocista ja Pepsiä juo lasillisen, makeampi Pepsi häviää vertailun.

Vuonna 2003, tohtori Montaque (Director of the Human Neuroimaging Lab at Baylor College of Medicine, Houston) teki Pepsi Challenge -testin uudestaan. Tällä kertaa maistajat tiesivät etukäteen, kumpaa maistoivat. Cokis vei testin voiton 75% kannatuksella. Miksi? Linstrom hehkuttaa, että testi todisti vakuuttavasti pitkäaikaisen brändäämisen hyödyt; ihmisten koko elämä Cociksen parissa, muistot lapsuudesta, mainonta vuosikymmenien aikana, logo, värit, muotokieli, ja niin edelleen vaikuttivat voittoon.

Lindstrom puhuu vakuuttavin esimerkein neuromarkkinoinnin puolesta. Hän kertoo esimerkin, jossa aivotutkimuksen välineen fMRI:n (functional Magnetic Resonance Imaging) avulla selvitettiin, mitä ihmisten aivoissa oikeasti tapahtuu, kun hänelle näytetään tupakka-askin kyljessä olevia varoitustekstejä tai varoituskuvia. Testin ensi vaiheessa ihmisiä haastateltiin ja heiltä kysyttiin vaikuttavatko pakettien varoitukset heihin. Useimmat sanoivat, että on vaikutusta. Aivotutkimusten taas tulokset osoittivat, että 123 maan ponnistukset tupakanvastaiseen toimintaan ovat pikemminkin hyödyttäneet tupakkayhtiöitä. Tehdyn aivotutkimuksen mukaan tupakanvastaiset tekstit ja kuvat pikemminkin rohkaisevat ihmisiä polttamaan. Miksi haastateltavat sitten tietoisesti väittivät muuta, kuin heidän aivonsa tutkimustuloksissa kertoivat? Tutkimusta johtaneen tohtori Calvertin mukaan ihmiset tietoisesti kuvittelivat häpeää ja syyllisyyttä pyrkiessään vastaamaan kyselyyn, ja olettivat tai halusivat että tupakanvastaiset tekstit ja kuvat vaikuttavat heihin tupakanpolttoa vähentävästi.

Lindstrom väittää kirjassaan, että 85% ajasta aivomme ovat autopilotilla. Tiedostamattomat prosessit ja tunteet ohittavat rationaalisen päättelyn. Lindstromin mukaan jopa 70-80% ostopäätöksistä tapahtuu tiedostamattomasti.

Kirjassaan Lindstron käyttää paljon aikaa ja vaivaa todistellakseen, ettei neuromarkkinointi ole subliminaalista (tiedostamattomasti vaikuttavaa), väärällä tavalla manipulatiiivista, markkinointia Vance Packardin kirjan The Hidden Persuaders hengessä. Tuon opuksen tuloksena tietyt manipulatiiviset keinot markkinoinnissa kiellettiin Yhdysvalloissa vuonna 1958. Lindstrom jopa väittää, että on kuluttajalle itselleen eduksi, jos hän oppii paremmin tunnistamaan tarpeensa ja että jos markkinoijat neuromarkkinoinnin kautta osaavat paremmin tarjota oikeita asioita juuri hänelle.

Neuromarkkinointi ja aivotutkimus ovat kiinnostavia osaamisen alueita, joiden kehityskuluista kannattaa pysyä tietoisena. Samalla olisi hyvä käydä keskustelua eettisestä koodistosta ja lainsäädännöstä, jotta uusinta osaamista ei käytetä vääriin tarkoituksiin.

http://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/buyology-by-martin-lindstrom.htm

Mainokset

Palvelumuotoilua kehittämässä

14.5.2010

ServiceD -hankkeessa on useita ulottuvuuksia. Yhtäältä tutkimme muotoilun osaamisen evoluutiota Suomessa ja Virossa vuosisadan alusta nykyhetkeen; ennakoimme myös kehityskulkuja vuoteen 2030. Samalla tutkimme palvelukehitykseen liittyvää osaamisen evoluutiota. Tuloksena saamme osaamisen evoluutiota kuvaavia, visualisoituja karttoja osana monialaisia analyysejä. Ajatuksena on palvelumuotoilun osaamisen ja uudentyyppisen koulutuksen kehittäminen. Projektin pilottikoulutusmoduli järjestetään Lahden Ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutissa syksyllä 2010. Kehitteillä on myös laajempi palvelumuotoilun opintokokonaisuus.

Tutkimushypoteesi on, että uusi palvelumuotoilun ala on rakentunumassa monista eri traditioista ja poluista. Viime aikoina muotoilun perpektiivi on kansainvälisestikin korostunut, mutta alan kehityksen ovat vaikuttaneet muun muassa IBM:n piirissä syntynyt SSME (Service Science, Management and Engineering), palveluinnovaatio-osaaminen (Service Innovation) sekä palveluyritystoiminnan piirissä kehittynyt oma bisnesorientoitunut kehitystyö (Service Business Development). Lisäksi kokonaisuuteen vaikuttaa IT-alueen palvelukehityksen osaamisen kehityskulut.  Muotoilun puolella uuden alan rakentumista ovat kiihdyttäneet esimerkiksi vuorovaikutusmuotoilu (Interaction Design) ja käytettävyyssuunnittelu (Usability Design). Viime aikoina Internetiin ja erityisesti sosiaalisiin medioihin liittyvät osaamiset ovat tulleet tärkeäksi osaksi palvelumuotoiluosaamista.

Meillä on visio siitä, minkä tyyppistä palvelumuotoiluosaamista haluamme olla mukana kehittämässä. Haluamme yhdistää tuoreet kehityskulut liittyen mobiiliteknologiaan, monikanavaisuuteen, paikkatietoisuuteen, käyttäjä-tuottajuuteen (Prosumerism), ja joukkoustamiseen (Crowdsourcing). Mukana ajattelussamme on siirtymä informaatioyhteiskunnasta ubiikkiyhteiskuntaan (Ubiquitous Society), jossa rakennettu ympäristömme on muuttumassa ”älykkääksi” ja medioituneeksi. Samaan teemaan liittyy myös palveluympäristöjen muutos moniaistisiksi (ks. ambience design). Näkemyksemme mukaan ennakointiosaaminen on tärkeä osa tulevaisuuden palvelukehitystä. Nykyään palveluita kehitetään liian usein historiallisesta perspektiivistä tai nykhetkestä käsin. Tuloksena on palvelukonsepteja, jotka vanhenevat heti käsiin. Monialaista ennakointitietoa hyödyntämällä yritykset saavat palvelukehityksen tueksi tietoa muustakin kun toimialansa kehityksestä. Toimintaympäristön muutosten analyysi auttaa kehittämään palveluinnovaatioita.

Ensimmäinen pilottikoulutus järjestettiin Muotoiluinstituutissa vuosi sitten. Tuolloin ajattelussamme oli jo elementtejä, joita haluamme edelleen kehittää. Keskeinen elementti oli yritysyhteistyö, jossa opiskelijat toteuttavat yhdessä yritysten edustajien ja ohjaajien (opettajina toimivien asiantuntijoiden) kanssa käytännönläheisen palvelukehitysprojektin. Toinen keskeinen elementti on ollut älypuhelimien käyttö osana projektia ja opetusta. Opiskelijat analysoivat palveluprosesseja ja palveluympäristöjä tallentamalla kokemukset videoklipeiksi puhelimensa videokameralla. Näistä tuotoksista oli sitten mahdollista käydä ajasta ja paikasta riippumatonta keskustelua Lumi Interactive Oy:n luomassa monikanavaympäristössä (älypuhelimet ja tietokoneet). Projektin ja kurssin lopputuloksena syntyi raportti mukana olleiden yritysten palveluympäristljen ja palveluprosessien kehittämisestä. Opiskelijat esittelivät tuotoksensa presentaatioissa, jotka sisälsivät palveluprosessikartan. Tuossa kartassa oli pisteitä, joita klikkaamalla avautui näkymä tuosta palvelupisteestä otettuihin videoklippeihin ja analyyseihin. Osa opiskelijoista keskittyi asiantuntijoiden johdolla toimintaympäristön muutosten analyysiin, jonka tulokset antoivat näkymiä palveluiden tulevaisuuden kehittämiseen. Syksyn 2010 pilottikoulutuksessa mukaan otetaan käyttäjä-tuottajuus näkökulma sekä muita yllä esitettyjä palvelumuotoilun kehittämiseen ajateltuja teemoja.

ServiceD -projektissa yhdistyvät muotoilun ja palvelukehityksen osaamisen evoluution tutkimus, ennakointiosaamisen hyödyntäminen sekä palvelumuotoiluosaamisen ja -koulutuksen monipuolinen kehittäminen. Projektin luonteeseen kuuluu, että ajattelumme tulee jatkuvasti kehittymään. Palvelumuotoilun osaamisen kehitystä kiihdyttääksemme projektiimme liittyy sosiaalinen media http://www.servicedesign.tv, jossa tulee olemaan runsaasti korkeatasoisia blogi-ja wikikirjoituksia sekä aihealueeseen liittyviä keskusteluita.

Oheinen kuva on otettu Aarteiden talon (kulttuuripäiväkoti) pihalta.  Kuva johdattaa ajattelemaan palvelukonsepteja pelimäisen logiikan pohjalta. Uudessa Hyvinvointipalvelut 2.0 -kirjan artikkelissani esittelen ajatuksiani vanhusten palveluiden kehittämisestä pelimetaforan kautta.