Archive for the ‘Dynaaminen arkkitehtuuri’ Category

iBar

26.9.2008

Kosketusnäytöt lisääntyvät vauhdilla sekä interaktiivisessa mainonnassa (ks. blogin esimerkki) että muussakin inhimillisessä toiminnassa. Oheinen iBar-esimerkki luo pelimäistä tunnelmaa kosketusnäytön valojen ja pinnalle sijoittavien objektien välille.

Monissa uusissa konsepteissa leikki ja informaation välittäminen yhdistyvät. Informaatiograafiikkakin on muuntumassa moniastiseksi. Esimerkiksi vessan tunnusäänenä voi olla oven kohdalla kuuluva lorina. Mitään visuaalista merkkikieltä ei tällöin tarvita.

Tilan suunnittelussa yhdistyy lähitulevaisuudessa yhä useammin esteettisesti korkeatasoinen design, dramaturgisesti taitava tarinan kerronta, pelimäisyys, interaktio ja informaation välittäminen. Tavoitteena voi, ambience design -periaatteiden mukaisesti, olla tilaa käyttävien hyvinvointi. Kuvitelkaa moniastinen terapiakäytävä tai luova tila, jonka seinät ovat kosketusnäyttöjä. Tai kuvitelkaa tila, joka muuntuu automaattisesti (RFID-tagi) etukäteen määriteltyjen, henkilökohtaisten parametrien mukaisesti.

Mainokset

Dynaaminen arkkitehtuuri, osa 2

24.9.2008

Arkkitehti David Fisherin visiossa rakennusten on mahdollista muuttaa muotoaan ja olla osa ympäristöään. Fisher tiimeineen on suunnitellut dynaamisen pilvenpiirtäjän Dubaihin ja Moskovaan. Rakennukset on suunniteltu tuottamaan vihreää energiaa itselleen ja vieläpä muillekin rakennuksille. Fisherin tiimin mallin mukaan ne ovat myös nopeammin rakennettavissa kuin perinteiset pilvenpiirtäjät, yksi kerros syntyy kuudessa päivässä kun taas staattisessa tornitalossa aikaa tarvitaan kuusi viikkoa.

Rakennettu ympäristömme muuttuu jatkuvasti dynaamisemmaksi ja muunneltavammaksi, samalla rakennusten ulko- ja sisäpinnat medioituvat. Kehityskulku mahdollistaa säädeltävyyden (kontekstisidonnaisesti) ja viestinnällisten identiteettien tyylillisen muunneltavuuden.

Dynaaminen arkkitehtuuri

14.9.2008

Oheinen esimimerkki on Dubaihin rakenteilla oleva dynaaminen pilvenpiirtäjä, jossa kukin kerros pyörii. Dynaaminen arkkitehtuuri on juuri nyt vahvasti tulossa. Näyttää siltä, että staattisten rakennusten rinnalle on nousemassa olomuodoltaan muunneltavia kokonaisuuksia.

Arkkitehtuurikin on nähtävissä viestintänä. Näkökulma merkitsee muotokielen ja vaikkapa tilojen dramaturgian suunnittelua yhtäältä rakennukseen linkittyvien brändien viestimisen sekä toisaalta käyttäjien muuttuvien tarpeiden ja hyvinvoinnin perspektiivistä.