Archive for the ‘Ihminen 2.0’ Category

Teknologia, hyvinvointi ja ikäihmisten palvelut

30.10.2010

Ennakoin, että terveydenhuolto tulee muuttumaan todella paljon seuraavien vuosikymmenten kuluessa. Tähän on syynä erityisesti tieteellis-teknologiset edistysaskeleet sekä uudet ideat, konseptit ja innovaatiot, jolla hyvinvointiimme vaikutetaan positiivisesti.

Uudistumiselle on tarvetta erityisesti julkisen terveydenhuollon piirissä. Asiakkaan näkökulmasta ongelmana ovat byrokraattinen jähmeys, laitos- ja tehdasmaisuus, yksilön unohtaminen, tunteiden ja elämyksellisyyden laiminlyönti, huono henki, lähes olematon palvelukulttuuri ja jatkuva kiire (ei riittävästi aikaa yksilölliseen hoitoon). Haasteena on nähdä julkinen terveydenhuolto palveluna ja kehittää hyvinvointia yksilön näkökulmasta. Tässä työssä palvelumuotoilun monialainen osaaminen voisi olla avuksi.

Arvioita vastasyntyneiden eliniän odotteesta on koko ajan maltillisesti korotettu. Eliniän odotteeseen vaikuttavat  myös erilaisten hyvinvointitautien kuten diabeteksen lisääntyminen muun muassa lisääntyvän liikalihavuuden takia. Samaan aikaan näköpiirissä on muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa radikaalisti eliniän kasvamiseen. Nyt jo on mahdollista tulostaa verisuonia elinprintterillä. Tutkijat uskovat, että lähivuosikymmenen tai kahden aikana kykenemme tulostamaan ihmisille varaosiksi uusia elimiä. Samaan tavoitteeseen tähtää elimien kasvattaminen kantasoluista (jo on kasvatettu muun muassa sialle sydän). Myös nanoteknologian piirissä otetut edistysaskeleet ovat avuksi terveyden edistämisessä. Tutkijat ovat esimerkiksi visioineet pienen pienten nanobottien (nanorobot) käyttöä yksittäisten syöpäsolujen tuhoamisessa. Nanobotteja voitanee käyttää myös terveyden reaaliaikaisessa monitoroinnissa. Lähitulevaisuudessa etälääketiede ja itsehoito tulevat merkittävänpään rooliin, kun kehossamme olevat anturit ilmoittavat jatkuvasti yksikölle itselleen ja mahdollisesti lääkärille yksilön terveyden tilasta. Terveyteen ja elinikään tulevat vaikuttamaan myös geeniterapia, bioteknologian kehityskulut ja vaikkapa entistä terveellisempi ruoka sekä vanhuksia auttavat kotirobotit (niitä on jo mm. Japanissa).

Nykytutkimus osoittaa, että meillä on syytä odottaa useiden vakavien sairauksien voittamista seuraavien vuosikymmenten kuluessa. Uskon, että vuoden 2030 lääketieteen näkökulmasta nykyinen terveydenhoito näyttää samalta kuin lääketiede vuonna 1900 nykynäkökulmasta. Useat tulevaisuuden tutkijat ovat esittäneet näkökumia eliniän radikaaliin kasvamiseen, jotkut puhuvat jopa 150-200 vuodesta, vaikka nykytiedon mukaan (solujen vanhenemisprosessista johtuen) eliniän rajat tulevat vastaan 120-130 vuotiaana. Muun muassa Ray Kurzweil on poleemisesti esittänyt ihmisen voivan lähitulevaisuudessa elävän ikuisesti. Visioita on esitetty myös ihmisen tietoisuuden lataamisesta tietokoneelle ja ihmisen ja koneen fuusiosta (ks. Ihminen 2.0. https://muuntuvailme.wordpress.com/category/ihminen-20/) sekä singulariteetistä (ks. videot alla).

Paljon on kuitenkin tehtävissä jo nyt. Erityisesti ikäihmiset voivat olla yhteiskunnalle voimavara, kun asiaa oikein ajatellaan. Jatkuvasti terveemmät seniorit kuluttavat enemmän ja voisivat myös joustavasti osallistua työelämään, mikäli järjestelmä siihen kannustaa. Monelle työ on myös harrastus, joten kiinnostus itselle rakkaaseen aihealueeseen ei pääty, vaikka ikää tuleekin lisää. Tarvitaan lisää palveluita senioreille. Tarvitaan myös koulutusta ja sparrausta positiivisen ja innostununeen palveluasenteen kehittämiseksi. Monissa Euroopan maissa seniorit ovat tipahtaneet toisen luokan kansalaisiksi, yhteiskunnallisessa, kulttuurisessa ja taloudellisessa tilanteessa, jossa kiristyvä talous vaatii säästöjä terveyden hoidosta ja vanhusten huollosta, samalla kun vanha yhteisöllisyys on katoamassa ja vanhusten lähipiiri on henkisesti etäällä. Sosiaalisen median palveluita tulisi ulottaa myös vanhuksille ja niitä kehittää nimenomaan ikäihmisten tarpeista käsin.

Erityisen huolissaan on syytä olla sairaiden ja liikuntakyvyttömien vanhusten ihmisarvoisesta kohtelusta säästöpaineiden vaikuttaessa henkilökunnan määrään ja hoidon laatuun.

Kaiken kaikkiaan olisi hienoa, jos kehitystyötä tehtäisiin tulevaisuutta ennakoiden, ei peruutuspeiliin katsoen tai pelkästään nykyhetken ongelmista käsin.

Lisää tietoa:

Ks. tämä video ensin:

http://www.transhumanismi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=41

http://mindstalk.net/vinge/vinge-sing.html

Mainokset

Transhumanismi

20.3.2009

Eilen tuli Teemalta kiinnostava tiededokumentti: Tulevaisuuden maailma. Ohjelmassa tieteen supertähti Michio Kaku kuvasi kolmen tieteen synergiaa  (vallankumous liittyen kvanttimekaniikkaan sekä tietokoneiden ja bioteknologian nopeaan kehitykseen). Lähitulevaisuudessa ikääntymistä voidaan entistäkin tehokkaammin säädellä geenien kautta. Ihminen 2.0. voi elää 150 vuotiaaksi 150 älykkyysosamäärällä varustettuna. Ohjelmassa esitettiin myös, että ensimmäinen 150-vuotiaaksi elävä ihminen olisi nyt noin 50-70 -vuotias.

Oheisessa videossa Kaku puhuu siitä, kuinka 15-20 vuoden sisällä markkinoille ilmestyvät laskentateholtaan ylivoimaiset kvanttitietokoneet (quantum computers), jotka toimivat atomitasolla (myös CIA on kiinnostunut kvanttitietokoneista, koska niiden laskentatehon käsittelyssä mikään nykyinen salausjärjestelmä ei tule kestämään). Keksijä ja futuristi Ray Kurzweil visioi tulevaa kirjassaan The Age of Spiritual Machines. Tuossa teoksessa hän pohtii inhimillisen ja älyllisen elämän evoluutiota suhteessa tekoälyn kehitykseen ja geeniteknologiaan.  Kurzweil puhuu teknologisesta singulariteetistä (technological singularity), jolla tarkoitetaan sitä tulevaisuuden ajankohtaa, jolloin tietokoneiden älykkyys lisääntyy dramaattisesti ja ohittaa ihmisen älykkyyden. Eri arvioiden mukaan tuo aika tulee olemaan jossain vuosien 2030-2050 välillä.

Ihmisen evoluutioon voi jo nyt vaikuttaa geeniteknologian avulla. Uuden ulottuvuuden ihmisen manipuloituun evoluutioon asettaa ihmisen ja koneiden välinen suhde. Otin jo aikaisemmassa blogikirjoituksessani esille Peter Wardin artikkelin What Will Become of Homo sapiens? Ward puhuu ihmisen ja koneen sekoittumisesta ja väittää, että lähitulevaisuudessa tulee olemaan mahdollista ladata ihmisen mielen/aivojen sisältö tietokoneelle. Hän pohtii, mitä luonnonvalinnan ohittaminen sekä jatkuvasti kehittyvien tietokoneiden, robottien ja ihmisen välisen suhteen tiivistyminen merkitsee ihmisyydelle. Lopuksi Ward hahmottaa kolme skenaariota: Stasis. Pysymme tunnistettavasti nykyisenkaltaisina. Specification. Uusi ihmislaji kehittyy. Symbiosis with machines. Koneiden ja ihmisen mielen integraatio tuottavat kollektiivisen älyn.

Eilisessä TV-ohjelmassa Kaku korosti tarvetta käydä jo nyt eettistä keskustelua ihmisen ohjatusta evoluutiosta. The Humanity + (The World Transhumanist Association) on järjestö, joka peräänkuuluttaa eettistä teknologioiden kehitystä liittyen ihmisen ohjattuun evoluutioon ja ominaisuuksien kehittämiseen.

Lisää tietoa: http://www.ft.com/cms/s/0/8b162dfc-f168-11dd-8790-0000779fd2ac.html?nclick_check=1
http://www.transhumanism.org/index.php/WTA/index/
http://en.wikipedia.org/wiki/Technological_singularity

Ihminen 2.0 -ohjattu evoluutio

3.2.2009

mies-buranostaScientific American -lehden tammikuun numerossa on pääteemana evoluutio: The Evolution of Evolution – How Darwin’s Theory Survives, Thrives and Reshapes the World. Erityisen kiinnostavaa luettavaa on osio The Future of Human Evolution ja Peter Wardin artikkeli What Will Become of Homo sapiens? Ward kysyy mitä tapahtuu luonnonvalinnan jälkeisellä aikakaudella, jossa ihmiselle on avautunut yhä enemmän mahdollisuuksia manipuloida kehitystä. Tällä tarkoitetaan geeniterapian tarjoamia uusia näkymiä (gene therapy & germ-line therapy). Minkälaisia paineita on näköpiirissä? Vanhemmat haluavat ehkä valita etukäteen lapsensa sukupuolen ja vaikuttaa jälkipolvensa älykkyyteen, kauneuteen ja lahjakkuuteen. Myös ikääntymistä voitanee säädellä geenien kautta. Ihminen 2.0 voi elää 150 vuotiaaksi 150 älykkyysosamäärällä varustettuna. Kokonaan toisen ulottuvuuden ihmisen manipuloituun evoluutioon asettaa ihmisen ja koneiden välinen suhde. Ward puhuu ihmisen ja koneen sekoittumisesta ja ottaa yhdeksi esimerkiksi ihmisen mielen/aivojen sisällön lataamisen tietokoneelle. Hän pohtii, mitä luonnonvalinnan ohittaminen sekä jatkuvasti kehittyvien tietokoneiden, robottien ja ihmisen välisen suhteen tiivistyminen merkitsee ihmisyydelle. Lopuksi Ward hahmottaa kolme skenaariota: Stasis. Pysymme tunnistettavasti nykyisenkaltaisina. Specification. Uusi ihmislaji kehittyy. Symbiosis with machines. Koneiden ja ihmisen mielen integraatio tuottavat kollektiivisen älyn.

Qua vadis Homo futuris?

Yllä ottamani kuva Venetsiasta, Buranon saarelta.