Archive for the ‘Miksi tämä blogi?’ Category

Muuntuvat viestinnälliset identiteetit

3.10.2008

Tämän blogin tarkoitus on analysoida parhaillaan käynnissä olevia toimintaympäristön muutoksia. Ennakoivan innovaatiojournalismin ja käytännön esimerkkien (kuvat ja videoklipit) avulla kuvaan siirtymää ubiikkiyhteiskuntaan (Ubiikki=huomaattomasti toimiva, kaikkialla läsnä oleva, sulautettu tietotekniikka). Miten kaikki tämä liittyy graafiseen suunnitteluun?  Staattisten organisaatio-, palvelu- ja tuoteilmeiden rinnalle nousevat muuntuvat ja muunneltavat viestinnälliset identiteetit. Räätälöinnin ja muunneltavuuden vaatimukset ovat lisääntyneet internet- ja mobiilikulttuurin kehittymisen seurauksena ja toisaalta älykkäiden ja medioituneiden tilojen myötä. Käsillä on muutosprosessi, jonka seurauksia voi verrata teolliseen vallankumoukseen. Siirtymä ubiikkiyhteiskuntaan on jo käynnissä.

Tässä tilanteessa on hyvä hankkia tietoa muustakin kuin vain oman ammattialan kehityksestä. Tarvitaan kokonaisnäkemystä käynnissä olevista globaaleista, yhteiskunnallisista, taloudellisista ja kulttuurisista muutoksista.

Minua on pyydetty ottamaan yksinkertaisia esimerkkejä muuntuvista viestinnällisistä identiteeteistä. Oheinen esimerkki Sampo Pankin luottokorteista kuvittaa muutoksia mahdollisimman selkeällä tavalla. Yksittäiset ihmiset voivat jatkuvasti ennemmän valita tai räätälöidä tuotteita ja palveluita mieleisekseen myös tyylillisesti. Tämä kehitysuunta voimistuu, kun siirrytään ubiikkiyhteiskuntaan, jossa rakennetuista ympäristöistä on tulossa ”älykkäitä” ja medioituneita.

Kuvalähde: http://www.sampopankki.fi/fi-fi/Henkiloasiakkaat/PaivittaisetRahaAsiat/Kortit/Pages/kortit.aspx?camp=true&sc_cid=FISAMPOBANKORTIT0031

Mainokset