Archive for the ‘Keskeneräisyyden kauneus’ Category

Keskeneräisyyden kauneus

4.10.2008

Oheinen Harri Tarkan kuvitusluonnos on aiheen rajuudesta huolimatta hiljaista visuaalista viestintää. Kuvassa huomio kiinnittyy keskeneräisyyden kauneuteen, elävään viivaan ja läpinäkyvyyteen. Mieli lepää silmän tarkastellessa kuvituksen yksityiskohtia. Valmiissa ja kliiniseksi hiotussa maailmassa luonnosmaisuus viehättää. Hiljainen visuaalinen viestintä ei ole vain rauhalliseen rytmiin, tasapainoiseen kompositioon ja tyhjyyteen perustuva illuusio, pikemminkin hiljaisuus näyttäytyy harjaantuneelle silmälle tyyneytenä siellä, missä moni näkee vain aiheen. Yksityiskohdissa ja keskeneräisyydessä maailma ilmenee inhimillisenä ja muutoksille alttiina.

Kuvalähde: Harri Tarkan arkisto

Mainokset