Archive for the ‘Rajapinnoilla’ Category

Rajapinnoilla

28.10.2008

Tässä blogissa on liikuttu osaamisten ja ammattialojen rajapinnoilla. Ideana on ollut kuvata reaalimaailmaa, jossa uudenlaiset osaamisten fuusiot ja yllättävä sekoittuminen ovat pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Esimerkiksi graafinen suunnittelija voi olla samalla runoilija, kuten Tytti Heikkinen. Hänen runokirjansa ”Täytetyn eläimen lämpö on tekijänsä esikoiskokoelma, hakukoneella tuotettua runoutta. Se ei etsi internetin tekstuaalisesta kaaoksesta internetin tekstuaalista kaaosta vaan työstää löytömateriaalista kokonaisuuksia, joita leimaa pikemminkin koherenssin tavoittelu kuin satunnaisuus tai kielen hajoittaminen. Runot jäljittelevät tarinallisuutta ja hyödyntävät erilaisia diskursseja muodostaen groteskeja tarinansirpaleita ja omintakeista lookalike-filosofiaa.”

Aikaamme kuvaa hyvin, että kirjan kustajina ovat Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n kirja Kerrallaan -kustantamo ja Runoyhdistys Nihil Internet. poEsia on kustantajille yhteinen teossarja, jonka julkaisut ovat vapaasti saatavilla internetissä PDF-muotoisina sekä ostettavissa book-on-demand -tekniikalla painettuina kirjoina.

Lähde: http://poesiasarja.wordpress.com/2008/02/27/tytti-heikkinen-taytetyn-elaimen-lampo/

Mainokset